Spec là gì? Đặc điểm và quy định về Spec trong xây dựng

“Spec” là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng. Vậy Spec là gì? Đặc điểm và vai trò của Spec ra sao? Mời bạn tham khảo nội dung dưới đây để có thể hiểu hơn về thuật ngữ này! 

Spec là gì?

“Spec” là cách nói ngắn gọn của “Specification” có nghĩa là “chỉ dẫn kỹ thuật”. Đây là tài liệu mô tả tất cả các yêu cầu kỹ thuật gồm kích thước, tiêu chuẩn, kỹ thuật, vật liệu,… của những hạng mục trong dự án công nghệ và dự án đầu tư xây dựng. Mỗi một dự án với quy mô khác nhau sẽ có 1 bảng Spec phù hợp kèm theo dự án đó. 

Tìm hiểu về thuật ngữ “Spec”
Tìm hiểu về thuật ngữ “Spec”

Ngoài Spec, một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên dùng trong ngành thiết kế xây dựng là:

 • Boq: Chính là bảng khối lượng công việc đấu thầu và ký hợp đồng. 
 • Owner/ Client: Là chủ đầu tư thực hiện dự án.
 • Architect: Là đơn vị tư vấn thiết kế phần kiến trúc.
 • Structural Engineer: Là đơn vị tư vấn thiết kế phần kết cấu.
 • Contractor: Là nhà thầu xây dựng.
 • Items: Nghĩa là hạng mục xây dựng.
 • Material: Được hiểu là vật liệu xây dựng.
 • Survey: Là công tác trắc đạc.
 • Civil work: Là các công tác về xây dựng cơ bản như công tác móng, đào đất, cốp pha, cốt thép đổ bê tông,… 
 • Steel structure: Là công tác về kết cấu thép như sản xuất kết cấu thép, lắp đặt bu lông neo và lắp dựng kết cấu. 
 • Interior: Là hạng mục nội thất như công tác sàn.

Spec do ai lập?

Căn cứ vào quy mô của dự án xây dựng thì sẽ tìm ra được đâu là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện việc lập Spec – Bảng chỉ dẫn kỹ thuật. Cụ thể như sau:

 • Với các dự án trong nước: Do đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp cùng bản vẽ thi công.
 • Với các dự án tư nhân hoặc sử dụng nhà thầu nước ngoài: Do đơn vị thi công cung cấp cùng bản vẽ Shop Draᴡing (công tác chỉ dẫn đường chi thi công ngoài hiện trường), để phục ᴠụ cho công tác báo giá ᴠà ký hợp đồng.

Vai trò của Spec 

Trong 1 dự án xây dựng, Spec có vai trò và ý nghĩa quan trọng như sau:

 • Spec sẽ được các bên sử dụng để theo dõi chất lượng, đảm bảo những yêu cầu về mặt kỹ thuật của từng công việc thực hiện trong dự án. 
 • Spec là phần cần phải có để hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, từ đó đáp ứng kết quả thẩm tra và thẩm định thiết kế xây dựng. 
Vai trò của Spec 
Vai trò của Spec
 • Spec quy định số lượng, chủng loại và các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện cũng như thiết bị trong hợp đồng với nhà thầu. 
 • Thông qua bảng chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình.
 • Người giám sát công trình căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật hoặc quy chuẩn kỹ thuật để kiểm tra tất cả công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.

Xem thêm:: Đa cảm nghĩa là gì?

Đặc điểm chung của bảng Spec 

Để việc sử dụng Spec không gặp khó khăn, bạn cần nắm được các đặc điểm của nó. Dưới đây là thông tin giúp bạn có cái nhìn chính xác về bản mô tả thông số kỹ thuật này!

1. Thông tin về yêu cầu công việc

Bảng Spec đáp ứng đầy đủ và chuẩn xác các thông số, yêu cầu công việc hoặc đặc điểm mà khách hàng yêu cầu gồm:

 • Nguyên vật liệu, phương pháp, quy trình, hệ thống, dịch vụ,…
 • Tiêu chí hoạt động, chất lượng của sản phẩm và tiêu chuẩn khi thực hiện. 
 • Loại nguyên vật liệu và số lượng cần sử dụng trong quá trình xây dựng.

2. Cần có số liệu đo lường

Đặc điểm chung của bảng Spec 
Đặc điểm chung của bảng Spec

Bảng Spec cần phải được thể hiện rõ ràng để các bên đều nắm rõ. Tất cả thông số kỹ thuật cần được cụ thể hóa về số lượng để phục vụ cho việc tính toán, nhưng đây không phải là giới hạn để kiểm soát mà có thể thay đổi trong quá trình xây dựng. 

3. Đi kèm với các loại hồ sơ khác

Thông số trong bảng Spec là số liệu kỹ thuật, chúng không thể hiện đơn giá hoặc chi phí xây dựng. Vì vậy, để có thể đọc bảng Spec thì bạn cần tìm kiếm thêm tài liệu về lịch trình hoặc số lượng các bản vẽ đi kèm.

4. Khác biệt tuỳ theo ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ

Mỗi công trình, dự án sẽ có những đòi hỏi khác nhau về kỹ thuật. Thậm chí các sản phẩm trong cùng 1 ngành nghề cũng có sự khác nhau về các thông số kỹ thuật. 

Đặc biệt, ở mỗi giai đoạn phát triển của thiết kế thì các thông số kỹ thuật cũng thể hiện sự chênh lệch từ yêu cầu đến thông số quy định khi kết thúc dự án. 

Phân loại thông số kỹ thuật trên bảng Spec

Thông số kỹ thuật trên bảng Spec được phân loại như sau:

1. Performance Specification – Thông số kỹ thuật đặc tả “hiệu suất” (mở)

Là các yêu cầu về hiệu suất thực hiện công việc trong khoảng thời gian cho phép. Với mỗi dự án xây dựng thì nhà thầu sẽ đòi hỏi thông tin về tiến độ thực hiện công việc, từ đó có thể ước tính thời gian hoàn thành dự án. 

Thông số kỹ thuật đặc tả hiệu suất
Thông số kỹ thuật đặc tả hiệu suất

Trên thực tế, việc xác định thông số kỹ thuật đặc tả hiệu suất thường nhắm đến những mục tiêu được nêu dưới đây:

 • Đảm bảo cho hiệu suất đạt kết quả mong muốn. 
 • Khách hàng có thể theo dõi được phần trăm đã đạt được của hiệu suất. 
 • Sẽ là minh chứng cho sự tuân thủ các thông số kỹ thuật khi nghiệm thu dự án.
 • Đảm bảo có thể xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. 
 • Đảm bảo có thể tích hợp chính xác tất cả yếu tố của đặc tả kỹ thuật và hiệu suất vào phần công việc sau này.

2. Prescriptive Specification – Thông số kỹ thuật “quy định” (đóng) 

Đây là thông số thể hiện chất lượng của sản phẩm/ dịch vụ và hoạt động của các công ty thành viên tham gia. Tất cả thông số kỹ thuật quy định thể hiện sự uy tín và tiêu chuẩn đánh giá khi hoàn thiện dự án.

Thông số kỹ thuật quy định
Thông số kỹ thuật quy định

Thông thường, thông số kỹ thuật quy định sẽ đáp ứng:

 • Các mã sản phẩm cùng với nguyên vật liệu cần thiết. 
 • Yêu cầu về những quy định và tiêu chuẩn. 
 • Các phương pháp thực hiện, thành phần tham gia và giải pháp cần thiết.

Tìm hiểu các quy định về Spec trong xây dựng 

Căn cứ pháp lý mới nhất về Spec trong xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 (được sửa đổi – bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) và Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý toàn bộ chất lượng, thi công xây dựng – bảo trì công trình xây dựng

Quy định về Spec trong quản lý chất lượng công trình xây dựng như sau:

 • Spec là một phần quan trọng phải có ở trong hồ sơ mời thầu thi công xây dựng. Cần phải sử dụng Spec để làm cơ sở quản lý, giám sát thi công và nghiệm thu công trình. 
Tìm hiểu các quy định về Spec trong xây dựng 
Tìm hiểu các quy định về Spec trong xây dựng
 • Bảng Spec cần phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng chứ không được tự ý vẽ theo ý thích của bản thân mình. Xây dựng Spec phải bám sát theo bản vẽ cơ sở để đảm bảo không có một hạng mục nào bị bỏ lỡ. 
 • Đối các công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II bắt buộc phải có 1 Spec vật liệu đi kèm. Spec này có thể được lập riêng nếu như các công trình là di tích, tượng đài,… 
 • Trong quá trình thi công xây dựng, nếu như phát hiện sai sót hoặc có nội dung không hợp lý thì cần phải xem xét điều chỉnh ngay các nội dung này. Việc điều chỉnh đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật theo các yêu cầu của hồ sơ thiết kế. 
 • Trong mỗi giai đoạn thực hiện, các chỉ dẫn kỹ thuật Spec sẽ mang nhiệm vụ khác nhau:
 • Giai đoạn lựa chọn nhà thầu: Spec sẽ hỗ trợ các nhà thầu trong việc thiết lập đề xuất kỹ thuật, tài chính và báo giá chào thầu cạnh tranh gửi đến chủ đầu tư. Từ đó sẽ có cái nhìn tổng thể cho cả dự án chuẩn bị thi công ra sao.
 • Giai đoạn chuẩn bị trước thi công: Spec sẽ làm căn cứ để giám sát vật liệu đầu vào, tránh những rủi ro không mong muốn khi triển khai dự án và đồng thời đảm bảo chất lượng công trình. 
 • Giai đoạn thi công: Sử dụng bảng Spec để tính toán khối lượng, đồng thời tiến hành theo dõi các công trình xây dựng và nghiệm thu khi hoàn thành dự án.

Ý nghĩa của “Spec” trong các ngành khác ngoài công nghiệp xây dựng

Dưới đây là một số ý nghĩa khác của Spec trong các ngành, lĩnh vực hiện nay. 

1. Trong giáo dục và truyền thông

“SPEC” là viết tắt của “Stakeholder Partnerships, Education and Communication” dịch nghĩa là quan hệ đối tác, giáo dục và truyền thông – đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển xã hội cũng như phát triển doanh nghiệp.

“Spec” trong giáo dục và truyền thông
“Spec” trong giáo dục và truyền thông

Nó được xem là những cam kết quan trọng để xây dựng niềm tin giữa các tổ chức và các bên liên quan của họ. Qua đó giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa các bên liên quan, củng cố lòng trung thành của thương hiệu; đồng thời có thể mang lại lợi ích cho 1 tổ chức trong thời gian khó khăn hoặc khủng hoảng. 

2. Trong công nghệ thông tin

Trong công nghệ thông tin, “Spec” là 1 mã đặc biệt. Cụ thể, một Spec chính là một xác định sản phẩm bằng các ký tự chữ và số. Mã Spec sẽ được in trên đầu bộ xử lý máy tính hoặc trong nhãn bao bì của chúng. 

“Spec” là 1 mã đặc biệt trong công nghệ thông tin
“Spec” là 1 mã đặc biệt trong công nghệ thông tin

Bên cạnh đó, mã Spec có thể được sử dụng để tra cứu thông tin kỹ thuật về bộ xử lý như hiệu suất, tính tương thích, quốc gia nơi nó được sản xuất,… Những thông số này có thể được lấy cả trên trang web của nhà sản xuất hoặc thông qua tìm kiếm trực tuyến. 

3. Một số ý nghĩa khác

Bên cạnh hàm nghĩa chính trong giáo dục – truyền thông và công nghệ thông tin, “Spec” còn có nhiều nghĩa khác như:

 • Spec được hiểu là chương trình hỗ trợ việc làm sáng tạo.
 • Spec nghĩa là xã hội thúc đẩy bảo tồn môi trường.
 • SPEC là tên một hãng sơn.

Trên đây là một số thông tin Chamsocxehoi.org cung cấp để bạn cón thể hiểu Spec là gì và những quy định liên quan tới chỉ dẫn kỹ thuật này. Cập nhật các bài viết trên website của chúng tôi mỗi ngày để có thêm kiến thức hữu ích bạn nhé! 

About Phạm Xuân Thanh

Tôi là Phạm Xuân Thanh – Tôi đã có kinh nghiệm hơn 3 năm review đánh giá về các loại máy móc công nghiệp, thiết bị vệ sinh công nghiệp, cách chăm sóc xe hơi. Tôi hy vọng những kiến thức mà tôi chia sẻ có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về các công dụng, chức năng của các loại thiết bị công nghiệp và các cách chăm sóc xe hơi này.

View all posts by Phạm Xuân Thanh →