Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được xem như là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân đối với Nhà nước. Nguồn thuế thu nhập cá nhân là một trong những nguồn ngân sách quan trọng. Vậy thuế thu nhập cá nhân là gì mà lại góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước như thế. Để hiểu rõ hơn về loại thuế này, xin mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Định nghĩa về thuế thu nhập cá nhân? 

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chính là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương của mình hoặc từ các nguồn thu khác vào trong ngân sách Nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

thuế thu nhập cá nhân là gì
Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Theo đó, loại thuế này được xây dựng trên khả năng nộp thuế và nguyên tắc công bằng. Thuế TNCN không đánh vào những người có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết.

Do đó việc nộp thuế TNCN cũng góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp xã hội.

Đối tượng phải nộp thuế TNCN gồm: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập phải chịu thuế như sau:

– Đối với cá nhân cư trú: thu nhập phải chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không cần phân biệt nơi trả thu nhập.

– Đối với cá nhân không cư trú: thu nhập phải chịu thuế là thu nhập được phát sinh tại Việt Nam, cũng không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Tìm hiểu khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì?

Khấu trừ thuế là việc cá nhân, tổ chức trả chi phí thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả vào thu nhập. Đây là một trong những bước quan trọng cần thực hiện trước khi nộp thuế. Để giúp các bạn hiểu về nội dung này, chúng tôi xin cung cấp những thông tin về vấn đề này dưới đây.

thuế thu nhập cá nhân
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN

Thông tư 111/2013/TT-BTC ở điểm c, d khoản 2 Điều 2 và điểm i khoản 1 Điều 25, các cá nhân, tổ chức phải trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác phải khấu trừ thuế 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân thuộc đối tượng sau:

– Những trường hợp đối với cá nhân cư trú mà không ký hợp đồng lao động:

+ Tiền công nhận được dưới các hình thức: Tiền hoa hồng từ đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng qua môi giới; tiền tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia vào dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật; tiền tham gia vào các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn thể dục, thể thao, văn hoá, nghệ thuật; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền các dịch vụ khác, thù lao khác.

+ Tiền được nhận từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, hội đồng quản lý, ban quản lý dự án, các hiệp hội và các tổ chức khác,…

– Những cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

+ Toàn bộ thu nhập là tiền công, tiền lương hoặc có tính chất tương đương như là tiền lương, tiền công.

Những trường hợp không được khấu trừ thuế TNCN:

+ Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác cá nhân, tổ chức trả tiền công hay các khoản tiền chi khác cho các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng và có tổng mức thu nhập phải trả từ 2.000.000 đồng/ lần trở lên thì được khấu trừ thuế theo quy định là 10%.

khái niệm thuế thu nhập cá nhân
Các khoản thu nhập không cần phải chịu thuế

+ Trường hợp các nhân chỉ có duy nhất mức thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ nhưng có ước tính tổng mức thu nhập phải chịu thuế của cá nhân sau khi đã trừ gia cảnh chưa đến mức nộp thuế thì cá nhân có thu nhập thì sẽ làm cam kết theo mẫu sau đó gửi tới tổ chức trả thu nhập để được làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận, các tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế.

+ Căn cứ vào cam kết của người được nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ vào thuế. Khi đã kết thúc năm tính thuế thì tổ chức trả thu nhập vẫn phải thực hiện tổng hợp tất cả danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế. Đồng thời khi cá nhân làm cam kết phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản cam kết. Nếu có trường hợp nào gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cách để tính thuế thu nhập cá nhân là thế nào?

Trường hợp 1: Cách tính thuế TNCN đối với lao động cư trú, ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên .

– Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng cấp bậc thu nhập. 

=> Số thuế tính theo từng cấp bậc thu nhập = Thu nhập tính thuế của bậc thu nhập x thuế số tương ứng của bậc thu nhập đó 

tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân
Các trường hợp miễn thuế TNCN

– Thời điểm tính thuế chính là thời điểm chi trả

=> Công thức tính thuế TNCN phải nộp: 

Thuế TNCN = Thuế suất x Thu nhập tính thuế

+ Thu nhập tính thuế được xác định: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

+ Thu nhập chịu thuế được xác định: Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế.

Trong đó: 

– Tổng thu nhập bao gồm: tiền lương, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tương ứng như tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ.

– Những khoản được miễn thuế gồm: 

+ Tiền ăn giữa ca

+ Tiền chi văn phòng phẩm, phí điện thoại, đồng phục.

+ Tiền thuê nhà trả thay không vượt quá quy định 15%

+ Tiền làm thêm giờ vào các ngày nghỉ lễ

+ Tiền đám hiếu, hỉ

+ Tiền mua bảo hiểm sức khỏe,…

thuế thu nhập cá nhân 2020
Cách tính thuế TNCN

Trường hợp 2: Cách tính thuế đối với lao động thời vụ dưới 3 tháng

Các cá nhân, tổ chức trả tiền công hoặc tiền thù lao cho các nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc lý hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì khấu trừ thuế theo mức 10%.

Trường hợp 3: Cách tính thuế đối với nhân không cư trú

Thuế TNCN cần phải nộp = Thu nhập chịu thuế x 20%

Trên đây là bài viết giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân là gì? Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn nắm bắt và hiểu rõ hơn phần nào về loại thuế này.

About Phạm Xuân Thanh

Tôi là Phạm Xuân Thanh – Tôi đã có kinh nghiệm hơn 3 năm review đánh giá về các loại máy móc công nghiệp, thiết bị vệ sinh công nghiệp, cách chăm sóc xe hơi. Tôi hy vọng những kiến thức mà tôi chia sẻ có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về các công dụng, chức năng của các loại thiết bị công nghiệp và các cách chăm sóc xe hơi này.

View all posts by Phạm Xuân Thanh →